Różnice między kastracją a sterylizacją

Powszechnie mówi się, że kastracji poddawane są samce, a sterylizacji samice. To popularne założenie jest oczywiście błędne. Oba te zabiegi bowiem można przeprowadzić u przedstawicieli obu płci. Zarówno kastrację jak i sterylizację zaliczamy do zabiegów chirurgicznych dokonywanych w znieczuleniu ogólnym. Oba mają na celu uniemożliwienie rozrodu najczęściej u psów oraz kotów domowych. Oprócz tego udowodniono szereg prozdrowotnych korzyści wynikających z wykonania tychże zabiegów.

 

Na czym polega zabieg kastracji u zwierząt?

Zabieg kastracji to jedyna pewna metoda pozbawienia zdolności rozrodczych zarówno u samców, jak i samic. Jego następstwem jest także zahamowanie produkcji hormonów odpowiedzialnych za znaczenie terenu, cykl płciowy, czyli tzw. ruję u samic oraz za szereg innych zachowań związanych z rozrodem np. krycie czy gody. Warto także wspomnieć o dodatkowych zaletach wykonania zabiegu kastracji, takich jak korzyści zdrowotne związane np. z zahamowaniem rozwoju nowotworów i innych chorób układu rozrodczego. Podczas kastracji u samców usuwa się całkowicie nasieniowody oraz jądra. W przypadku samic natomiast macicę oraz oba jajowody.

 

Na czym polega sterylizacja?

W przeciwieństwie do zabiegu kastracji sterylizacja nie hamuje produkcji hormonów odpowiedzialnych za zachowania związane z rozrodem, a jedynie pozbawia możliwości rozmnażania. Dlatego też nie zmniejsza ona znacząco ryzyka zachorowań na nowotwory układu rozrodczego, stany zapalne macicy czy torbiele. Dodatkowo u samic po zabiegu sterylizacji może wystąpić ruja silniejsza i bardziej bolesna dla kotki lub suki niż ta sprzed zabiegu. U samic zabieg polega na podwiązaniu lub przecięciu jajowodów. Istnieje także możliwość usunięcia jajników, a pozostawienia macicy. Warto zaznaczyć, iż zabieg sterylizacji nie zawsze oznacza całkowitą pewność braku zapłodnienia. Jak wspominaliśmy we wstępie artykułu sterylizację można przeprowadzić także u samców. Polega ona na przecięciu lub podwiązaniu nasieniowodów bez konieczności ich usuwania.

 

Jakie są zalecenia przed wykonaniem zabiegów?

Ze względu na większą inwazyjność przed zabiegiem kastracji warto wykonać niezbędne badania. Należy bowiem sprawdzić czy istnieje ryzyko, że znieczulenie przyniesie niepożądane komplikacje. Jeżeli sytuacja pozwala na wybór metody wykonania zabiegu w przypadku kotek najlepsza może okazać się metoda boczna ze względu na małą ranę, która pozostaje po operacji. Dodatkowo kotka ma do niej utrudniony dostęp co ma duże znaczenie w okresie rekonwalescencji. Zwierzę najlepiej zostawić pod opieką lekarza weterynarii aż do momentu wybudzenia się i dopiero wtedy zabrać je bezpiecznie do domu.